# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1316-KNM " الگوی جامع پیاده سازی چرخه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران مجید یوسفی، مصطفی برهانی، هادی نوری، محسن صادقی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1379-KNM (R1) ارایه مدلی جهت مدیریت دانش بر اساس سطوح تجزیه تحلیل سازمان احمد عسکری، برات ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1398-KNM ارایه مدلی جهت مدیریت دانش در سطح سیستم های سازمانی احمد عسکری، علیرضا الهامی، احمد رضا طالبیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1389-KNM (R1) ارایه مدل رفتاری مدیریت دانش بر اساس سطوح تجزیه تحلیل فرد و گروه در سازمان احمد عسکری، وحید حسینی، یحیی رضاپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1372-KNM ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در بخش تحقیقات صنعت هوایی حمید خزائیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1382-KNM ارائه الگوی پذیرش مدیریت دانش در مرکز آموزش مخابرات شهید علی امینی نزاجا وحید نادری درشوری، غلامرضا هاشمی، شاهین دانشور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1124-KNM ارائه چارچوب مدیریت راهبردی جهت به کارگیری سرمایه های دانشی مهدی بصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1413-KNM ارائه یک چهارچوب عملیاتی نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در یگان‌های نظامی پویا نیما فرزام نیا، امیر رضا لطف الهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1221-KNM ارائه یک روش زمانبندی بلادرنگ به منظور انجام کارهای با مهلت زمانی معین در رایانش ابری فرهاد بالکانلو، مهدی رجب زاده مقاله پذیرفته شده است
10 1161-KNM ارائه یک مدل مفهومی در مهندسی مدیریت دانش با رویکرد مهندسی خلاقیت زیست الگو ندا قائمی، سید مهدی گلستان هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1078-KNM (R2) ارائه نظریه مقدماتی "فراپارادایم مدیریت فراشناخت دانش" علیرضا عالی پور، ابوطالب مطلبی ورکانی، نیلوفر محمد طاهری، ساناز مظاهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1074-KNM (R1) ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در نیروهای مسلح محمدعلی شیخ الاسلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1236-KNM (R1) ارزیابی میزان کاربست استراتژی مدیریت استعداد کارکنان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده‌سازی کامل آن نداجا مقاله پذیرفته شده است
14 1050-KNM ارزش ویژه برند و نقش آن در جذب مشتریان هدف زیبا کاوسی مقاله پذیرفته شده است
15 1326-KNM اعتباریابی مقیاسی برای سنجش مدیریت دانش در دانشگاه ها فتاح ناظم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1231-KNM (R1) افزایش بهره وری ،ارتقاء سطح آموزشی با استفاده از روش داده کاوی ابوالفضل قره سوفلو، مجید یوسفی، سعید آبچر، حسن محمدی مقاله پذیرفته شده است
17 1116-KNM الزامات سرمایه‌های دانشی و فکری و پیاده‌سازی دفاع دانش بنیان در سازمان‌های نظامی با رویکرد دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله) مهدی احمدی، محمد بزرگنیا، علی بلوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1145-KNM الزامات و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع نظامی مطالعه مقایسه ای در صنایع هوایی منوچهر مکی، حسن دولتی، امیر ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1348-KNM (R1) الگوریتم پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها ولی اله اسفندیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1157-KNM (R1) الگوی مدیریت دانش برای تدوین راهبرد در پژوهشکده عالی جنگ علیرضا نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1227-KNM (R1) امکان‌سنجی استقرار آموزش مجازی جهت تسهیم دانش در مراکز آموزشی آجا علی طاهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1114-KNM (R1) آینده‌پژوهی در حوزه جنگ و دفاع دانش بنیان (با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)) مهدی احمدی، محمد بزرگنیا مقاله پذیرفته شده است
23 1135-KNM (R1) اهبردها ،سیاستها و راهکارهای مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح سجاد صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1376-KNM (R1) اهمیت مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز و ماهیت قرارداداهای نفتی جدید امیرنظام براتی، فرشته علیخانی مقاله پذیرفته شده است
25 1029-KNM اولویت بندی عوامل مدیریت دانشِ موثر بر سلامت سازمانی عبدالرضا باقری، حمیده واحدپرست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1335-KNM (R1) بررسی اثرات مدیریت دانش در میزان هوش کسب و کار مریم هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1183-KNM بررسی ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی:شعب موسسه اعتباری نور در استان مازندران) زینب خواجوند، قربانعلی آقا احمدی، مجید فراست، هادی مجید ناتری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1200-KNM (R2) بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی در نیروهای مسلح مصطفی محمدی، شکوفه اسدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1077-KNM (R1) بررسی ارتباط متقابل توانمند سازی کارکنان با ایجاد تحول در نظام اداری شرکت مهندسی و توسعه گاز علی اکبر نصرتی مقاله پذیرفته شده است
30 1113-KNM (R1) بررسی آسیب های استقرار موفق نظام مدیریت دانش در شهرداری های غرب استان مازندران و اولویت بندی آن لیدا رجبی سنگتراشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1218-KNM بررسی الگوهای قابل اجرای مدیریت دانش در نیروهای مسلح سید محسن افخمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1144-KNM (R1) بررسی اهمیت سنجش نوآوری بارویکرد مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و نظامی شهپر زکی پور کینجی، طاهر کلانتری، طاهره شاهی، فرانک معصومی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1226-KNM (R2) بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش در توسعه سازمانی ارتش فرشید زارعی، مجید فراست، امیر علی کرمانی، حسین حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1048-KNM (R1) بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عباس ملکی، حمیدرضا نادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1422-KNM بررسی بسترهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان معصومه علوی اندراجمی، مریم فقیه نصیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1094-KNM (R1) بررسی تأثیر ابعاد ساختار نوین سازمان یادگیرنده بر عملکرد دانش شغلی کارکنان در مراکز آموزشی درمانی ایران صادق دارابی، سید جعفر زنوزی، رحیم بقایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1072-KNM بررسی تاثیر ابعاد فراموشی سازمانی بر ظرفیت جذب دانش سازمانی حمیدرضا سهیلی، مهدی صمیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1075-KNM بررسی تأثیر ابعاد گرایش دانش کارآفرینانه بر توسعه محصولات جدید آرش بیک زاده، سید جعفر زنوزی، سید ابوالفضل ابوالفضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1282-KNM (R2) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با رویکرد مدیریت دانش مهدی فرخ پور مقاله پذیرفته شده است
40 1095-KNM (R1) بررسی تاثیر ارزش های دانش فرهنگی مصرف کنندگان بر ابعاد مزیت رقابتی پایدار (کیفیت، کارایی ، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) سمانه حسن زاده، مرتضی پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1185-KNM بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش (مطالعه مورد:دانشگاه علوم پزشکی مازندران) زینب خواجوند، بهزاد فرخ سرشت، زهرا خواجوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1140-KNM (R2) بررسی تاثیر تسهیم دانش بر قابلیت دوگانه ی نوآوری در دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) ثارالله لطفیان، کریم کیاکجوری، فروغ رودگر نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1100-KNM (R1) بررسی تأثیر دانش نوآوری با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسن دوستار، سیدجعفر زنوزی زنوزی، سید ابوافضل ابوالفضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1008-KNM (R1) بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی مطالعه موردی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا فریدون اکبرپور، سیدرضا مرتضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1394-KNM بررسی تاثیر شاخص‌های استقرار مدیریت دانش بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) محمد حسین نعمتی، سعید مسعودی، محمد یزدان شناس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1007-KNM (R1) بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر چابکی زنجیره تامین در شرکت‌های تولیدی ایران مجتبی رضایی نسب، سیدمحمدسجاد حسینی، زینب کریمی پور کوکاء مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1288-KNM بررسی تاثیر فرهنگ یاد گیری سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندان سازمانی بر تسهیم دانش در صنعت هوانوردی محمدرضا عارفی مقاله پذیرفته شده است
48 1068-KNM (R1) بررسی تاثیرگذاری مدیریت دانش بر توانمندی سازمانی مهدی صمیمی، حسین علی کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1004-KNM (R1) بررسی تأثیرمدیریت دانش بر بهره وری سازمان های دانش بنیان (مطالعه موردی:نیروهای مسلح) The Effect of Knowledge Management on Productivity of Knowledge Based Organizations(Case Study: Armed Forces) بهاءالدین شمس، محسن شیخی راد، خدیجه محمدیان درسنکی، ام لیلا نصرآبادی مقاله پذیرفته شده است
50 1081-KNM بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی شرکتهای دانش بنیان همکار با صندوق توسعه فناوری فرزاد طرهانی، اشکان ضیاء پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1216-KNM بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ساختار سازمانی نیروهای مسلح ایمان عباسپور، کامبیز دیوسالار، حسن محمدی، عباس زارع نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1420-KNM بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان َشهین شریفات مقاله پذیرفته شده است
53 1375-KNM (R2) بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدلهای تصمیم گیری فرماندهان ارتش دفاع مقدس (مطالعه موردی: استان مارندران) رضا زیرک، زهرا نوروزی، محمد معتمدی تلاوکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1022-KNM (R1) بررسی تاثیر مدیریت دانش در میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران رسول لقمانپور زرینی، معصومه علوی اندراجمی، مرتضی پورحسن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1138-KNM بررسی تأثیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر روی قابلیتهای پویا در سازمان ها ثارالله لطفیان، کریم کیاکجورد، فروغ رودگر نژاد مقاله پذیرفته شده است
56 1232-KNM بررسی تجارب سازمان‌های آسیایی در حوزه مدیریت دانش جواد عامریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1039-KNM بررسی رابطه اخلاق حرفه ای ، خلق دانش و عملکرد سازمان در سازمان های دفاعی دانش محور(مطالعه موردی حوزه تحقیقات صنعتی ارتش) حسن محمدی، حسین روستا، محمدتقی امینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1091-KNM بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی هوش سازمانی با کیفیت زندگی کاری سهراب مجدفر، سمیه افتقاری آذر، رحیم مالمیر، اکبر غفارلو مقاله پذیرفته شده است
59 1013-KNM بررسی رابطه بین مدیریت دانش و شایستگی مدیران با نقش میانجی شخصیت محبوبه سلیمان پورعمران، مهدی دیودار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1202-KNM (R1) بررسی رابطه بین نوآوری‏های مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی زهرا دیوسالار مقاله پذیرفته شده است
61 1267-KNM بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) توحید عابدی جیران، عبدالرحمان رستخیز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1137-KNM (R1) بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری با کارآفرینی کارکنان سازمان‌های دریایی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) مجید فراست، حمیدرضا تهمک، زینب خواجوند، مهناز رزمجویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1365-KNM بررسی راهکارهای بهبود اثربخشی وکارایی مدیریت دانش در نیروهای مسلح رضا زیرک، زهرا نوروزی، رضا حسین خواه مقاله پذیرفته شده است
64 1277-KNM بررسی سازمان های موفق دنیا در حوزه مدیریت دانش با محوریت سه شرکت خودرو سازی دایملر کرایسلر، شرکت IBM و چند شرکت ایرانی به صورت مختصر مهدی قارئی، جواد مومن میرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1132-KNM (R1) بررسی سازمان های موفق دنیا در مدیریت دانش سید ابراهیم همتی گلیان، مهرداد واعظ نیا، حمید عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1238-KNM بررسی عملکرد معیار متغییر های حمل و نقل ایران و هماهنگی آن با درآمد ارزی کشور طی سال های 1338 تا 1391 مصطفی زارع نژاد اشکذری، فرشاد حائری، فرشته طاهرپوران، محمود صمدی مقاله پذیرفته شده است
67 1207-KNM بررسی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش(مورد مطالعه: مدیریت عقیدتی سیاسی ناوگان شمال ) حمیدرضا تمدن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1027-KNM (R1) بررسی عوامل کلیدی موثر مدیریت دانش در نیروهای مسلح دانش بنیان جهت تبدیل به نیروی دانش محور سیدال فعال، مسعود فعال مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1156-KNM بررسی عوامل نوآوری فناوری، سازمانی و محیطی برسیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی: منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) ابراهیم سندگل، امیر حسینی ارانی، هادی فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1364-KNM (R1) بررسی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت دانش فاطمه جعفریان جلودار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1037-KNM بررسی مدیریت دانش بر مهارت های کارکنان آزیتا جویباری، علی عبدی جمایران، الهه حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1243-KNM بررسی میزان اثربخشی سرمایه های انسانی در به بارنشینی مدیریت دانش با محوریت "نقش مدیریت دانش در بهره وری( کارایی و اثربخشی) سازمان آرمین ارسلانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1061-KNM (R1) بررسی میزان اثربخشی سرمایه های انسانی در به بارنشینی مدیریت دانش با محوریت " نقش مدیریت دانش در بهره وری ( کاریایی و اثر بخشی) سازمان" آرمین ارسلانی، آرمین صحرایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1033-KNM بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر پیشرفت ارتش جمهوری اسلامی ایران محسن صادقی نسب، علی طاهری، فاطمه الله وردی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1275-KNM بررسی میزان تشخیص نیاز اطلاعاتی اساتید دانشگاه افسری امام علی‌(ع) و رابطۀ آن با تسهیم دانش در دانشگاه مذکور فریدون عبدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1073-KNM بررسی موانع تسهیم دانش در نیروهای مسلح حمیدرضا سهیلی، ابراهیم نظری فرخی، حسین نظری فرخی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 1150-KNM (R1) بررسی موانع و ویژگی‌های مدیریت دانش در سازمان مهدی احمدی پور، میترا غیاثی مقاله پذیرفته شده است
78 1362-KNM بررسی نقش رهبری در اثربخشی مدیریت دانش فریبا عدلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1173-KNM بررسی نقش فراموشی فعال دانش بر چابکی سازمانی و مولفه های آن درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا محمدبیگی، میر علی سید نقوی، ابوالفضل محمدبیگی، وجه الله قربانی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1058-KNM (R1) بررسی نقش مدیریت دانش بر بهبود بهره وری با رویکرد چابک سازی سازمان بر کارکنان منطقه یکم نداجا مهدی فرخ پور مقاله پذیرفته شده است
81 1082-KNM بررسی نقش مدیریت دانش در بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: کارخانجات نداجا بندرعباس) مسعود توپاابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1018-KNM بررسی نقش مدیریت دانش در بهره وری کارکنان با تاکید بر مدل نوناکاوتاکوچی (مطالعه موردی شرکت رازی) حمیدرضا میلانی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1319-KNM بررسی نقش مدیریت دانش مشتری در موفقیت سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی: حوزه بانکداری الکترونیکی نوید شورئی، محسن مهراب قوچانی، سید محمد حسن حسینی، هما ارست سعادت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
84 1325-KNM بررسی و اولویت‌‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش مصطفی محمدی، شکوفه اسدی، صادق صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1012-KNM بررسی و مقایسه وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی یعقوب کلانی مهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1269-KNM بکارگیری نظام مدیریت دانش در بهبود فعالیت‌های دانشگاه‌های آجا و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه صفیه طهماسبی لیمونی، مهدی بهجتی اردکانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 1090-KNM به‌کارگیری مدیریت دانش در پیشرفت سطح عملکرد سازمانی سهراب مجدفر، محمد زال زر، داریوش ذوالفقاری، حسن امینی ماندی محله مقاله پذیرفته شده است
88 1266-KNM پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد اسلامی در سازمانهای دولتی توحید عابدی جیران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1334-KNM پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد بهبود رقابت در مراکز آموزشی نهاجا( با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم) مرکز مطالعات راهبردی آجا گروه نظامات و روشها ، فریدون بیداله خانی، محمد سید اسماعیلی، مهدی بصیری مقاله پذیرفته شده است
90 1261-KNM پیاده سازی مدیریت دانش، گامی ضروری در راستای بهبود عملکرد سازمان های نظامی احسان نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1115-KNM (R1) پیاده سازی مدیریت دانش و دفاع دانش بنیان( با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری) مهدی احمدی، محمد بزرگنیا، علی بلوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1019-KNM (R1) پیشنهاد چارچوبی نوین برای طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی در مرکز آموزش مخابرات شهید امینی نزاجا) هادی شاه نظری ثانی، شاهین دانشور، غلامرضا هاشمی، وحید نادری درشوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1120-KNM تاثیر اخلاق حرفه ای بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب مازندران) میثم قمی اویل، فریدون فیروزی، مهران حسنی، حسین بائی لاشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1123-KNM تأثیر اعتماد به مدیریت و تسهیم دانش بر هویت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین غرب استان مازندران) مهناز رحمتی کزاز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1355-KNM (R1) تاثیر بکارگیری ITIL در مدیریت آموزشی دانشگاه صدیقه دماوندی، فاطمه عموزاد مهدیرجی، فاطمه حمیدی، سیدفاطمه ایوبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1265-KNM تاثیر تعهد سازمانی و امنیت شغلی بر انضباط کاری کارکنان سید حسن میرحسینی رود بارکی مقاله پذیرفته شده است
97 1346-KNM (R1) تأثیر دانش در جنگ نرم و راهکارهای آن رجب خلعتبری، عبدالهادی کریمی، محمدرضا کشکولی مقاله پذیرفته شده است
98 1089-KNM تاثیر سلامت عمومی و نشاط سازمانی بر تعهد سازمانی مظفر ملایی کندلوسی مقاله پذیرفته شده است
99 1217-KNM تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در سازمان‌ (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) هادی نوری، علی ولی سلطانی، محسن صادقی نسب، مجید یوسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1201-KNM (R1) تاثیر مدیریت دانش بر ارتقاء بهره وری کارکنان نیروهای مسلح علی سلیمان آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1129-KNM تاثیر مدیریت دانش بر کسب رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی(آماد پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی) علیرضا محمدی، احمد خیری، زهرا آملی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1025-KNM (R1) تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت آماد و پشتیبانی( لجستیک نظامی) محمد باقری منش، مجید صادق، کریم رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1303-KNM تاثیر منابع نامشهود سازمان و استراتژی های رقابتی بر عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط ( مورد مطالعه : شرکت های کوچک و متوسط سنگ اصفهان ) محمود شیروانیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1229-KNM تأثیر نوآوری‏های مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی زهرا دیوسالار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1344-KNM تاکتیک های آمریکا در جنگ اول خلیج فارس از دیدگاه مدیریت دانش محسن معظمی، بهزاد سیفی، سید ابراهیم همتی گلیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1363-KNM (R1) تبیین چالش های اشتراک دانش در سازمان های امنیتی و نظامی مریم صیادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1296-KNM تبیین چالش‌های بهره‌گیری از مدیریت دانش در آموزش عالی نرجس قربان نیا میرک محله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1324-KNM (R1) تبیین شاخصه‌های مدیریت دانش از دیدگاه آموزه‌های اسلامی محمد خویشه، عاطفه شریفی مقاله پذیرفته شده است
109 1220-KNM تبیین مزیت رقابتی بر اساس مدیریت دانش و ارتباط با مشتری مرجان لشکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1162-KNM تبیین مکانیسم استقرار مدیریت دانش بر مبنای هوش اجتماعی کارکنان قربانعلی آقااحمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1258-KNM (R1) تبیین موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران عباس خزایی، سارا علیرضایی، علیرضا بغلانی مقاله پذیرفته شده است
112 1331-KNM (R1) تبیین نقش داده‌های بزرگ در مدیریت دانش فاطمه زهرا مرادی بالف مقاله پذیرفته شده است
113 1214-KNM تبیین نقش فرماندهان کشتی در ایجاد سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان، بر پایه الگوی راهبردی مدیریت دانش علی فکری، سمیه افتقاری آذر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
114 1044-KNM (R1) تبیین نقش مدیریت دانش در مراکز رشد علوم دریایی با هدف توسعه پایدار دریا محور علیرضا عالی پور مقاله پذیرفته شده است
115 1270-KNM تجربیات دانشی شهید صیاد شیرازی درمدیریت و فرماندهی هشت سال دفاع مقدس مسلم احسانی، احمد جباری، سلمان محمدی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1262-KNM تجسس و نجات دریایی توسط کشتی‌های جنگی از منظر حقوق بین‌الملل بهزاد سیفی مقاله پذیرفته شده است
117 1069-KNM تحلیل اثرات تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش با تأکید بر نقش میانجی کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهرستان طبس) فردین غفاری، منصور نیکنام جو، راضیه مقدس زاده مقدم مقاله پذیرفته شده است
118 1354-KNM (R1) تحلیلی برسازمان های یادگیرنده:با تاکید بر سازمان نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران امید محمودبابویی، فرامرز نصری، علیرضا کوهستان اسکندری، پیمان جهانداری، بیژن محمودبابوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1404-KNM تحلیلی بر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در سطح سازمانی سارا اسدی اوجائی، مجید فتاحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1043-KNM (R1) تحلیلی برنقش و ضرورت مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی دانشگاههای آجا ابوطالب مطلبی ورکانی، حسین خانزادی، علیرضا عالی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1370-KNM (R2) تحلیل تأثیر فرایند مدیریت دانش بر دوسوتوانی کارکنان اسدالله نظریان سامانی، احمدرضا عسکری مقاله پذیرفته شده است
122 1246-KNM تحلیل تأثیر فرایند مدیریت دانش بر دوسوتوانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری اسدالله نظریان سامانی، احمدرضا عسکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1333-KNM تحلیل نقش داده‌کاوی در مدیریت دانش سازمانی سید معصومه سیدیان پور امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1160-KNM تعیین چگونگی مدیریت دانش با نگاه به فرایند پردازش اطلاعات در نیروی دریایی راهبردی ارتش ابوطالب مطلبی ورکانی، خرداد حکیمی مقاله پذیرفته شده است
125 1204-KNM توسعه شبکه دانش با تاکید برنوآوری و خلاقیت سازمانی اعظم رمضانی پول، زهرا خزایی پول، مرضیه گرجی پشتی، امید محمودبابویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1315-KNM (R1) ()جهاد کبیر و راه های عمل به آن در مدبریت نیروهای مسلح(ج.ا.ا) با تآکید بر سخنان مقام معظم رهبری عبدالهادی کریمی، محمد ادیب نیا، رجب خلعتبری مقاله پذیرفته شده است
127 1103-KNM چالش های استخراج دانش ضمنی افراد درگیر در مدیریت بحران مجید یاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1380-KNM چالش های استخراج دانش ضمنی فرماندهان، مدیران و کارکنان نزاجا در مدیریت بحران وحید نادری درشوری، محمدرضا فولادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1175-KNM چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح فرزاد نیک نژاد، مهدی محمدیان، حسین رجبیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1170-KNM چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح (با تاکید بر ارتقاء عملکرد سازمانی و توان رزمی) محمد رضا محمدبیگی مقاله پذیرفته شده است
131 1291-KNM (R1) چالش ها موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح حمید امیدی، حسین نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 1268-KNM چالش ها، موانع و تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی جواد عامریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1252-KNM چالش‌ها، موانع و تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی مسعود رحیمی نژاد، محمدرضا خرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1298-KNM (R1) چالش‌ها و موانع استقرارمدیریت دانش در نیروهای مسلح امین عباسی، سید سعید نظامی، امین طباطبایی مقاله پذیرفته شده است
135 1034-KNM چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان محمد یوسفی مهر مقاله پذیرفته شده است
136 1143-KNM (R1) چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح مظاهر بابایی، محمد غفاری مجلیچ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1249-KNM (R1) چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی مدیریت ‌دانش در نیروهای مسلح (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) جواد رفیعی راد مقاله پذیرفته شده است
138 1084-KNM (R1) چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار احسان سلیمانی مقاله پذیرفته شده است
139 1242-KNM چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای نظامی علی بهرامی، محمدرضا کیهانی مقاله پذیرفته شده است
140 1086-KNM چالش ها و موانع مدیریت دانش در نیروهای مسلح و تأثیر آن در دیپلماسی دفاعی- امنیّتی جمهوری اسلامی ایران بهزاد مرادیان مرادحاصلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1284-KNM چرایی عدم به اشتراک گذاری دانش در نیرو های مسلح محمدرضا عارفی، یوسفعلی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
142 1358-KNM (R1) حقوق مالکیت فکری و مدیریت دانش بیان در ارتش مجید زمانی کوه پنجی، محمدعلی مهنوجی، حامد علیزاده بنهنگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1215-KNM (R1) خط مشی تغییر و تحول در مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح ایمان عباسپور، کامبیز دیوسالار، حسن محمدی، عباس زارع نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1264-KNM (R1) دریا و قرآن و اهمیت آن از نگاه مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و نقش آن در توسعه و اقتدار دریایی بهزاد سیفی، محسن معظمی، سیدجواد حسینی، محمد امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 1106-KNM (R2) رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن زهرا امینی، علیرضا چناری، اکرم کرمعلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 1005-KNM (R1) رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی در یک نگاه آزیتا جویباری، علی عبدی جمایران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1205-KNM رابطه پیاده سازی مدیریت دانش و چابک سازی یگانهای آجا منصور لشنی، داود آذر، حمید محمد حسین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
148 1415-KNM (R1) رابطه تسهیل کننده های مدیریت دانش با عملکرد سازمانی با تاکید بر متغیر میانجی خلق دانش مسعود احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
149 1149-KNM رابطه تسهیم دانش با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین «توسن») مجید فتاحی، محمد رحیم زاده اسفروشان، سحر سرگزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1418-KNM رابطه توانمندسازها با مدیریت دانش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) فرزاد کریمی، مسعود پیری، شیما کاظمی، حسن خورشا، علیرضا عالی پور، حمیرا امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1079-KNM رابطه جو سازمانی و مدیریت دانش مطالعه مورد: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر زینب خواجوند، ابوطالب مطلبی ورکانی، علی اصغر مظلومی، امیرنظام براتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
152 1147-KNM رابطه متقابل بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع رضا دربانیان مقاله پذیرفته شده است
153 1122-KNM رابطه محیط یادگیری حرفه ای و خودکارآمدی باعملکرد شغلی مدیران آموزشی میثم قمی اویل مقاله پذیرفته شده است
154 1003-KNM (R1) رابطه مدیریت دانش و تفکر انتقادی با اثربخشی سازمانی مصطفی قنبری، مریم صحافی، حمید هزارجریبی، قدسیه آب‌شناس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
155 1030-KNM رابطه مدیریت دانشی و مشارکتی با مدیریت ارتباط با ارباب رجوع عظیم صلاحی کجور، سید عماد حسینی، نصرالله محمدی، محمد جواد تقی پوریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1062-KNM رابطه مدیریت دانش و مولفه های آن با بهره وری در شرکت مرکز کنترل ایران (هانیول) سمانه وارث وزیریان، علیرضا چناری مقاله پذیرفته شده است
157 1097-KNM رابطه مهارت های توانمندسازی کارکنان با میزان عملکرد شغلی و بهره وری منابع انسانی بیمارستان های دولتی شهرستان بجنورد مسعود احمدی، فریبا اعزازی، آمنه رضازاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1386-KNM راهبرد مدیریت دانش و نقش آن در انتقال تکنولوژی در سازمانهای دانش بنیان (مطالعه موردی:نیروی دریایی راهبردی) سهراب صادق، داریوش شعبانزاده، مجتبی رضایی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1366-KNM (R1) راهبردهای مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های راهبردی احسان تقی پور، محمد یزدان شناس، فرامرز نصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1021-KNM راهکارهای ارتقاء سطح مدیریت دانش در واکنش به بحران‌های دریایی نداجا نیما بحرینی بهزادی، سیدشهاب‌الدین حجازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1036-KNM راهکارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح حمید سورنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1010-KNM راه کارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح لیلا نیرومند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1087-KNM راه کارهایی استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح حسین عابدی مقاله پذیرفته شده است
164 1310-KNM (R1) راهکارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح مطالعه موردی اجرای مدیریت دانش در مرکز آموزش عالی رستهای نهاجا محمود کبیری، رسول اخوان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
165 1045-KNM راه کارهای مستقر کردن مدیریت دانش در نیروهای مسلح حسین زرین کلاه، کورش بدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1112-KNM رتبه بندی توانمندسازهای مدیریت دانش در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان در شهرداریها با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (AHP) (مطالعه موردی: شهرداری قائم‌شهر) لیدا رجبی سنگتراشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1125-KNM (R1) روندهای حاکم برشکل گیری مفهوم مدیریت دانش (نگاهی اجمالی بر پارادیم های موجود در زمینه مدیریت دانش) مهدی بصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1308-KNM زیرساخت ها و زمینه های مدیریت دانش در نیروهای مسلح رجب خلعتبری، محمد ادیب نیا، محمدتقی حجازی مقاله پذیرفته شده است
169 1040-KNM زمان گذار از مدیریت دانش و حرکت به سوی استقرار سازمان حکمت بنیان علی خلخالی، سید محمد نوروزیان امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1038-KNM (R2) سازوکارهای اجرایی نمودن مدیریت دانش در آجا (راهبردها، فرایندها و الزامات) مجتبی خزایی، حسین ابراهیمی، دانیال حیدری، حسین سوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1064-KNM (R1) سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش و تحقیقات سازمان های نظامی در چارچوب مدیریت دانش هادی شاه نظری ثانی، فرانک پایدار، جلال فرید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1176-KNM سیستم ‌ها و آینده مدیریت دانش ابراهیم قنبری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1060-KNM (R1) ش مدیریت دانش و هوش سازمانی بر سرمایه های اجتماعی در آموزش و پرورش استان مازندران مهدی احمدی پور، علی اصغر رضوی مقاله پذیرفته شده است
174 1391-KNM شناسایی چالش‌ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) حسن دولتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1014-KNM (R1) شناسایی رابطه بین استراتژی های مدیریت دانش با میزان بهره وری در سازمان تربیت بدنی غرب استان مازندران محمدحسین محسنی چلک مقاله پذیرفته شده است
176 1222-KNM شناسایی عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش ارش یاوری، مریم محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 1088-KNM شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان (مطالعه موردی در شرکت داده پرداز مبتکران عبدالمجید فرهادی مقدم، رقیه مومنی، مسلم گل میمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 1245-KNM شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی مرضیه گرجی پشتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1031-KNM (R1) شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در مدیریت دانش سازمان های نظامی و رتبه بندی آن‌ها به روش AHP ابراهیم کلانی، علیرضا الهامی، ایرج بختیاری، محمد سپهری، ایرج خرسندی، سید حمید حسینی، یعقوب کلانی مهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1146-KNM (R1) شناسایی عوامل مؤثر بر بکارگیری استراتژی مدیریت دانش بهرام پاشا زانوس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
181 1063-KNM شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان فرزاد طرهانی، سعیده براتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
182 1154-KNM شناسایی و الویت‌بندی موانع فرایندی پیاده‌سازی مدیریت دانش مهدی خیراندیش، ناصر عسگری، رامین مغربی استادکلایه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
183 1395-KNM (R1) شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران از دیدگاه مدیران بخشهای مختلف رشید ظاهری، عباس رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1196-KNM (R1) ضرورت مدیریت دانش در نهاد های فرهنگی رسول توحیدی راد مقاله پذیرفته شده است
185 1299-KNM ضرورت‌ها، کارکردها و الگوهای مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی رامین کریمی، علی مرادی راد، رضا نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 1047-KNM ضرورت و کاربرد مدیریت دانش در نداجا و نیرو های مسلح عباس چنارانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1092-KNM طراحی روشی بمنظور دانشی نمودن اسناد کاغذی و تصویری فارسی(تبدیل تصویر به متون قابل ویرایش) با استفاده از پایش نمودار Projection profile محمد شفیعی، فریبرز خاکپور، مرتضی فرج خدا مقاله پذیرفته شده است
188 1357-KNM (R1) طراحی یک سیستم مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان هایی با مراکز داده جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآیی پردیس پیرایش، سیده معصومه علوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1032-KNM طراحی مدل ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی با تأکید بر مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان های نظامی : پژوهشی اکتشافی از شیوه های ترکیبی منصور خیرگو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1340-KNM طراحی نظام بومی مدیریت دانش آجا با رویکرد سیستمی فریدون بیداله خانی، امیر همزه عالی نژاد، علیرضا شیخ، محمد سید اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 1272-KNM (R1) علم، دانش و نداجا سعید غلامی، وحید نادری مقاله پذیرفته شده است
192 1067-KNM (R1) عنوان مقاله: راهکارهای ایجاد و گسترش مدیریت دانش با در نظر گرفتن موانع زیرساختی در نیروهای مسلح حامد نقدی، ابراهیم یزدانی اوریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1253-KNM عوامل کلیدی موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش؛مطالعه موردی سازمان بسیج سپاه استان مازندران(نمسا) امید محمودبابویی، رمضان علیزاده، علیرضا کوهستان اسکندری، حمیدرضا معافی مدنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
194 1414-KNM فرا تحلیل پژوهش‌های ‌انجام شده در زمینه تاثیر عوامل سازمانی بر مدیریت‌دانش کامیان خزایی، رضا پناهی، جمال معمر حور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
195 1250-KNM فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی در نیروهای مسلح با تاکید بر الگو هاو مدلهای مدیریت دانش عباس ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 1322-KNM (R2) کاربرد مدیریت دانش در اولویت بندی تهدیدها در دفاع زمین پایه و دریاپایه اکبر مرادیان، خداکرم سلیمی فرد، مریم حامدی، شمخال جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1278-KNM کاربرد مدیرت دانش در بهبود عملکرد سازمان‌ها(تحلیل نقش اکتساب دانش و تجربه در سازمانها) محمدرضا عارفی، یوسفعلی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1397-KNM کاربست مدیریت دانش در دانشگاه های مازندران عارف فتح الهی، رجب خلعتبری، محمد امینی، فرشید بختیاری، آریا شفقت رودسری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1377-KNM (R2) گذری بر نحوه ی اجرای مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر زیرساخت ها و فرایندها لیلا کرمی آق قلعه، علیرضا چناری، محمد افشار اردلان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
200 1385-KNM (R2) مالکیت فکری، فرصت و تهدید برای مدیریت دانش حمید رستگار مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
201 1026-KNM مدیریت استعداد هوشمند : نگرشی نو و عاملی برترساز در نیروهای مسلح وحید مرادی، محمد امین آئینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 1244-KNM مدیریت دانایی : مطالعه موردی در بخش ایالات متحده آمریکا. اشرف غلامی مقدم، امیر محترمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
203 1224-KNM مدیریت دانش ابزار نوآوری در صنعت گردشگری طاهره شاهی، شهپر زکی پور کینجی، فرانک معصومی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1046-KNM مدیریت دانش اطلاعاتی و امنیتی نیروهای مسلح با تاکید بر مصاحبه حسین زرین کلاه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
205 1119-KNM (R1) مدیریت دانش پارنوین دائمی نوین در پیشرفت سازمانهای موفق در عصر حاضر شبنم باقری گرمارودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
206 1035-KNM مدیریت دانش چاش ها ؛وموانع استقرار آن در ارتش امید سارانی مقاله پذیرفته شده است
207 1210-KNM مدیریت دانش در سازمان‌های امنیتی، ضرورت‏ها و مزیت‏ها حجت‌ اله جهانی راد، حمیدرضا نادی، محمدجواد علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
208 1177-KNM مدیریت دانش در نیروی دریایی راهبردی و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس علی اصغر اکرامی، احمدرضا شهیدی مقاله پذیرفته شده است
209 1285-KNM (R1) مدیریت دانش راهبردی تجارت بین الملل ازمنظراقتصادمقاومتی جمهوری اسلامی ایران امید محمودبابویی، فرامرز نصری، علیرضا کوهستان اسکندری، حمیدرضا معافی مدنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 1381-KNM مدیریت دانش نوین و نقش آن در اجرای سیاست بازاریابی داخلی (مطالعه موردی:بانک حکمت ایرانیان) حسن محمدی، عباس حسن آبادی، اکبر غفارلو مقاله پذیرفته شده است
211 1174-KNM مدیریت دانش همراه با بهره وری (کارآیی و اثر بخشی) سازمانی جواد حیدری، اصغر پاغوش مقاله پذیرفته شده است
212 1219-KNM (R2) مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس سید محسن افخمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1070-KNM مدیریت دانش و بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان (با تأکید بر تجربیات شهید سرلشکر منصور ستاری در نهاجا) قادر رحیم زاده، علیرضا خلعتبری، رضا جهان‌فر، علیرضا مدانلو جویباری، مصطفی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
214 1009-KNM مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس و سایر جنگ ها فاطمه زینلی، محمد اسماعیل مجلسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
215 1109-KNM مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس و سایر جنگ هابا مدیریت دانش شهید همت حمیدرضا مولائی مقاله پذیرفته شده است
216 1329-KNM مدیریت دانش و بهروری زمان عبدالهی، سیدشهاب‌الدین حجازی مقاله پذیرفته شده است
217 1367-KNM مدیرت دانش و پتانسیل های اقتصادی آن برای ارتش مجید زمانی کوه پنجی، حامد علیزاده بنهنگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
218 1368-KNM (R2) مدیریت دانش‌وتاثیر آن بر بهره‌وری پروژه‌های تحقیقاتی – صنعتی سازمانهای پروژه محور مسعود رحیمی نژاد، اسماعیل رازقندی، مهدی شیراوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1076-KNM (R1) مدیریت دانش و تاثیر آن در ارتقاء بهره وری و اثر بخشی سازمانی نیروهای مسلح مجتبی مهنانی مقاله پذیرفته شده است
220 1247-KNM (R1) مدیریت دانش و تجربه دفاع دانش بنیان با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری سید حمید رضا قریشی، هادی آقایی مقاله پذیرفته شده است
221 1256-KNM مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده رضا جهان‌فر، علیرضا مدانلو جویباری، مصطفی محمدی، فهیمه کرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1192-KNM (R1) مدیریت دانش و عدالت سازمانی زمان عبدالهی، سیدشهاب‌الدین حجازی مقاله پذیرفته شده است
223 1171-KNM (R1) مدیریت دانش و موانع پیاده سازی آن در نیروهای مسلح محمد رضا محمدبیگی، حمید امیدی مقاله پذیرفته شده است
224 1349-KNM (R1) مدیریت منابع انسانی راهبردی بر پایه مدیریت دانش رسول توحیدی راد، سعیده رویان فر، پریسا رویان فر مقاله پذیرفته شده است
225 1023-KNM (R1) مدلی مفهومی برای مدیریت دانش: یک مطالعه مروری مهدی یوسف وند، زلیخا زارعی، حسین زارعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1083-KNM (R3) مدل های ارزیابی اثر بخش مدیریت دانش در نیروهای مسلح فاطمه اسفندیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 1052-KNM (R1) مروری بر روش جامع در جهت مصون‌سازی کشتی‌های نیروی دریایی در طراحی اولیه کشتی رضا کریمی نژاد، کریم اکبری وکیل آبادی، عباس زارع نژاد، مجید لطفی مقاله پذیرفته شده است
228 1051-KNM (R1) مروری بر مدیریت دانش و نقش کتابخانه‌ها، ابزارها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیاده سازی و استقرار آن در سازمان‌ها قاسم علی احسانیان، علی اصغر رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1411-KNM مستندسازی دانش و تجارب ناوگروه‌ها و فرماندهان ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی عرفان آهنگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 1383-KNM (R2) مطالعه نقش مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در اداره تربیت بدنی و هیأتهای ورزشی شهر نوشهر محمدرضا سلیمیان، محمد حسین محسنی چلک، سید حسین علوی، سمین زارع مقاله پذیرفته شده است
231 1417-KNM مفاهیم و الگوهای نوین و قابل کاربرد مدیریت دانش در نیروهای مسلح علی بهرامی، فرامرز نصری، محمدرضا کیهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
232 1153-KNM (R1) موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح حسین نصیری، حمید امیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 1323-KNM موانع مدیریت دانش در بخش آموزش عالی دفاعی : پژوهشی کیفی در یکی از دانشگاه‌های نظامی منصور خیرگو، اصغر محمدی فاتح مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 1419-KNM مولفه های کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، دیدگاه محققین دانشگاه مسعود پیری، فرزاد کریمی، شیما کاظمی، حمیرا امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 1225-KNM نقش ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی و تاثیرمتقابل اصول اخلاقی بر آن روح اله میرزاآقانسب گردرودباری، قاسم کرامتی، سید حسن حسینی مقاله پذیرفته شده است
236 1126-KNM نقش ابعاد هوش سازمانی بر مدیریت دانش منوچهر مکی، سیده سپیده سیدنژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
237 1110-KNM (R1) نقش باور های معرفت شناختی و عدالت سازمانی در پیش بینی به اشتراک گذاری (تسهیم) دانش کارمندان فناوی اطلاعات همایون خلیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1223-KNM نقش پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر اثربخشی تصمیمات سازمانی علی فلسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 1142-KNM نقش توانمند سازهای مدیریت دانش از طریق خلق دانش بر عملکرد سازمانی ساسان مومنی سرشت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1136-KNM نقش خلاقیت در بین کارکنان بر جو سازمانی با تاکید بر نگرش مدیریت دانش افشین شمسی مقاله پذیرفته شده است
241 1330-KNM نقش دانش در مدیریت سازمان‌های دینی و مذهبی رجب خلعتبری، محمدتقی حجازی، عبدالهادی کریمی مقاله پذیرفته شده است
242 1117-KNM نقش دفاع دانش بنیان در پدافند غیرعامل مهدی احمدی، علی بلوری، محمد بزرگنیا مقاله پذیرفته شده است
243 1237-KNM (R1) نقش سیستم‌های مدیریت دانش در بهبود اقدامات ارتش نداجا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
244 1421-KNM نقش عملکرد آموزشی در زیرساخت های فرهنگی دانشگاه علوم دریایی با تکیه بر مدیریت دانش ابراهیم تازیکی مقاله پذیرفته شده است
245 1254-KNM (R1) نقش مدیریت استعداد؛ با تاکید بر توسعه منابع انسانی و راهبرد سازمانی امید محمودبابویی، فرامرز نصری، علیرضا کوهستان اسکندری، حمیدرضا معافی مدنی مقاله پذیرفته شده است
246 1371-KNM نقش مدیریت دانش بر بهره‏وری(کارایی و اثربخشی)نیروی انسانی آزاده محمدپور، محمد غفاری مجلج مقاله پذیرفته شده است
247 1321-KNM (R1) نقش مدیریت دانش بر بهره وری پرسنل مسعود احمدی، مجید فتاحی، نورا قنادزادگان، ندا قنادزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1148-KNM نقش مدیریت دانش در اثر بخشی و کارایی سازمان حمید امیدی مقاله پذیرفته شده است
249 1301-KNM (R1) نقش مدیریت دانش در افزایش بهره‌وری سازمان‌های نظامی(با تاکید بر اثربخشی سازمانی) علی مرادی راد، علی پناهی، حسین حسنوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1213-KNM نقش مدیریت دانش در بالندگی هوش سازمانی نیما جمشیدی کمرودی، ژاله شاهمرادی، زهرا پورشعبان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1228-KNM نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی نیروهای مسلح شهرام ایرانی، علی فکری، رحیم مالمیر، آریا شفقت رودسری مقاله پذیرفته شده است
252 1318-KNM نقش مدیریت دانش در بهره‌وری جایگاه معنویت نیرو های مسلح با تکیه بر بیانات فرمانده‌ی معظم کل قوا عبدالهادی کریمی مقاله پذیرفته شده است
253 1276-KNM نقش مدیرت دانش در بهره وری سازمان امیرحسین فتحی مقاله پذیرفته شده است
254 1290-KNM (R1) نقش مدیریت دانش دربهره وری سازمانها امیر حسین تات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1134-KNM (R1) نقش مدیریت دانش در بهره وری (کارآیی و اثربخشی) سازمانی سید ابراهیم همتی گلیان، محمد عزیزی، سید رامین موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
256 1133-KNM نقش مدیریت دانش در بهره وری(کارآیی و اثربخشی)سازمان سید ابراهیم همتی گلیان، شهرام منصوری مقدم، صادق اقبالی، حسینعلی تقی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1260-KNM نقش مدیریت دانش در بهره وری (کارآیی و اثر بخشی) سازمان رجب خلعتبری مقاله پذیرفته شده است
258 1141-KNM (R1) نقش مدیریت دانش در بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان) زهرا اربابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1028-KNM نقش مدیریت دانش در بهره‌وری و اثر بخشی سازمانی اسماعیل قمریان معمره مقاله پذیرفته شده است
260 1024-KNM (R3) نقش مدیریت دانش در پیش بینی استرس شغلی مدیران: ضمن اعمال نقش تعدیل کنندگی تنظیم شناختی هیجان حامد زارعی، مهدی یوسف وند، حسین زارعی، سبحان ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 1351-KNM (R1) نقش مدیریت‌دانش در رابطه با میزان عملکردبهتر در سازمان تربیت بدنی غرب استان مازندران(مطالعه موردی دانشگاه امام خمینی(ره)) محمدرضا سلیمیان، محمد حسین محسنی چلک، فرشاد امامی، اصغر پاغوش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 1182-KNM (R1) نقش مدیریت دانش در رهبری برنامه درسی مدیران مدارس مهرزاد باروج کیاکلایی، سیما سیمیاری مقاله پذیرفته شده است
263 1233-KNM (R1) نقش مدیریت دانش در سازمانها عالیه پیرخندان گل سفید، معصومه بیرانوند، محمد غفاری مجلج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 1350-KNM نقش مدیریت دانش در مدیریت ورزشی و آمادگی جسمانی در بهبود عملکرد کارکنان سازمان های اداری و دانشگاهی محمدرضا سلیمیان، محمد حسین محسنی چلک، سید عماد حسینی، حسن امینی ماندی محله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
265 1017-KNM (R1) نقش و اهمیت مدیریت دانش در محیط‌های آشوبناک و پیچیده سیدشهاب‌الدین حجازی، نیما بحرینی بهزادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
266 1328-KNM نگاهی تحلیلی به راهبرد مدیریت دانش و سنجش شاخص های عدم موفقیت آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران مرتضی پیراسته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
267 1374-KNM نگاهی دقیق به بوروکراسی و پرهیز از تبعات غیرکارکردی(مخل) آن در سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وحید مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
268 1257-KNM (R1) نگاهی گذرا به نقش مدیریت دانش در بهره وری سازمان ها فاطمه تیمورنژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
269 1305-KNM (R1) هم‌راستا سازی مدیریت دانش با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های نظامی مصیب نظری، ابراهیم نظری، رضا نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
270 1306-KNM (R1) واکاوی نقش فناوری اطلاعات در موفقیت و شکست مدیریت دانش (مطالعه موردی: پایگاه دریایی بوشهر) علیرضا بغلانی، عباس خزایی، سارا علیرضایی، علیرضا رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
271 1416-KNM وضعیت تسهیم مدیریت دانش در قوه قضاییه کشور همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم مجید اکبرپور، حمیدرضا تهمک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است