پنج شنبه 26 بهمن 1396
08:30 تا 10:00
افتتاحیه
افتتاحیه
محل برگزاری
تالار خوارزمی
پنج شنبه 26 بهمن 1396
10:05 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی از میهمانان
محل برگزاری
تالار خوارزمی
پنج شنبه 26 بهمن 1396
10:35 تا 12:30
ارائه مقاله
ارائه شفاهی مقالات
محل برگزاری
ساختمان مکران
پنج شنبه 26 بهمن 1396
12:35 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
اقامه نماز و صرف نهار
محل برگزاری
مسجد امام جعفر صادق(ع) + سالن غذاخوری دانشگاه
پنج شنبه 26 بهمن 1396
14:05 تا 15:30
ارائه مقاله
ارائه پوستری مقالات
محل برگزاری
تالار خوارزمی
پنج شنبه 26 بهمن 1396
15:35 تا 17:00
اختتامیه
مراسم اختتامیه
محل برگزاری
تالار خوارزمی