بله، فرم ارائه ایده در صفحه اصلی سایت موجود و قابل دانلود می باشد که باید در دو فرمت WORD و PDF تکمیل و به آدرس ایمیل NOWSHAHRROSHD@GMAIL.COM  ارسال گردد.

پس از جمع بندی ایده های دریافتی در دو مرحله داوری خواهد شد، مرحله پیش دذاوری تا پایان فروردین ماه 1402 و داوری نهایی در اردیبهشت ماه 1402 و از طریق دبیرخانه اجرایی استارت آپ به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

به نفرات برتر گواهی شرکت در استارت آپ و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و ایده های برتر جهت جذب و پذیرش در مراکز رشد کشور معرفی خواهند شد.