پوستر رویداد 

 

 

 فرم معرفی ایده یا طرح خلاقانه 

ارسال ایده ها و طرح های فناورانه:  NOWSHAHRROSHD@GMAIL.COM                   

 استارت آپ:

امروزه ایده پردازی و نوآوری، انقلابی بزرگ در حوزه های کارآفرینی و ظهور کسب و کارهای نو در جهان بوجود آورده است. به منظور گردآوری و تسریع ورود ایده ها به بازار تولید محصولات، مسابقات استارت آپی در سراسر دنیا و با موضوعات مختلف شکل گرفته اند تا جریان تبدیل ایده به پدیده و در نهایت ورود به بازار را تسهیل و تسریع نماید.


 

      





 


 

 

 

برگزار کنندگان

معاونت علمی
معاونت علمی

وزارت علوم
وزارت علوم

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

آموزش و پرورش شهرستان نوشهر
آموزش و پرورش شهرستان نوشهر

میراث فرهنگی
میراث فرهنگی

وزارت کار تعاون رفاه اجتماعی
وزارت کار تعاون رفاه اجتماعی

جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی

فرمانداری
فرمانداری


حمایت کنندگان