برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بهینه‌سازی گروه ذرات (PSO)
1396-11-26 10:35-12:15
در طول برگزاری کنفرانس ملی مدیریت دانش برابر هماهنگی قبلی
200,000 ریال
0 سیدرضا مرتضایی
2 تجربه نگاری؛
1396-11-26 10:35-12:15
0 ریال
1 علی طاهری
3 استراتژی مدیریت دانش در استارت آپ های اینترنتی
1396-11-26 10:15-11:25
در هنگام برگزاری همایش
0 ریال
5 سیدسجاد موسوی
4 مدرسه موفقیت (کارآفرینی و موفقیت)
1396-11-26 11:35-12:40
هنگام برگزاری همایش
0 ریال
3 سیدسجاد موسوی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.