به اطلاع کلیه عزیزانی که قصد شرکت در کنفرانس ملی مدیریت دانش را دارند می رساند هزینه ثبت نام جهت حضور در کنفرانس به شرح زیر می باشد:


ردیف نوع عضویت مبلغ
1 پرسنل نیروهای مسلح 70/000
2 دانشجویان 100/000
3 اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آْموزشی 150/000
4 شرکت کننده آزاد 200/000

 


*کلیه مبالغ به تومان می باشد.

* مبالغ پس از واریز قابل استرداد نمی باشد.

* برای تعداد 2 مقاله توسط یک نویسنده یک نوبت واریز وجه، مقاله سوم 50 درصد هزینه، مقاله چهارم و پنجم 25 درصد هزینه می بایست واریز گردد.

* هزینه اسکان جهت نفرات متقاضی به شرح زیر می باشد:

1- کارکنان محترم نیروهای مسلح به ازای هر شب اسکان مبلغ 20000 تومان(بیست هزار تومان)

2- سایر متقاضیان محترم به ازای هر شب اسکان مبلغ 30000 تومان(سی هزار تومان)