اطلاعیه

به اطلاع کلیه علاقمندان به اولین جشنواره ملی تجربه برتر می رساند تاریخ برگزاری جشنواره و مهلت ارسال تجربه ها مطابق با تاریخ کنفرانس تمدید شده است.

با تشکر

 


دبیر علمی جشنواره: دکتر حسن دولتی 09113954872

دبیر اجرایی جشنواره: مهندس حمزه رهیده 09334725016

 


دانلود راهنمای ارسال تجربه

دانلود قالب نگارش

دانلود راهنمای تجربه نویسی موثر