تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-10-22

باتوجه درخواست های مکرر علاقمندان به ارسال مقاله وشرکت در کنفرانس ملی مدیریت دانش، شورای سیاست گذاری کنفرانس مهلت ارسال مقالات را تا ۲۹ دی ماه تمدید کرد. لذا عزیزان گرانقدر میتوانند فقط تا مهلت مشخص شده مقالات خود را از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند و پس از این تاریخ امکان دریافت مقالات وجود نخواهد داشت.