تغییر زمان کنفرانس
1396-09-27

اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، تاریخ برگزاری کنفرانس و ارسال مقالات بدلیل سهولت عزیزان دانشجو و اساتید گرانقدر، مطابق سایت تغییر کرده است. لذا عزیزان می توانند در مدت زمان با قیمانده جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند.