تکمیل ثبت نام
1396-07-30
تکمیل ثبت نام

کلیه عزیزانی که در سایت همایش ملی مدیریت دانش ثبت نام نموده اند، می بایت جهت تایید عضویت، نوع عضویت خود را در صفحه شخصی خود مشخص نمایند.

با تشکر