برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 استراتژی مدیریت دانش در استارت آپ های اینترنتی
1396-11-26 10:15-11:25
در هنگام برگزاری همایش بدون محدودیت
0 ریال
7 سیدسجاد موسوی
2 تجربه نگاری؛
1396-11-26 10:35-12:15
بدون محدودیت
0 ریال
2 علی طاهری
3 بهینه‌سازی گروه ذرات (PSO)
1396-11-26 10:35-12:15
در طول برگزاری کنفرانس ملی مدیریت دانش برابر هماهنگی قبلی بدون محدودیت
200,000 ریال
0 سیدرضا مرتضایی
4 مدرسه موفقیت (کارآفرینی و موفقیت)
1396-11-26 11:35-12:40
هنگام برگزاری همایش بدون محدودیت
0 ریال
5 سیدسجاد موسوی